Říjen 2007


Moje nehtíky - s kytičkama

28. října 2007 v 16:47 Nehty - francouzská manikúra
jo a ještě jedna věc....... ty nehty sou vážně moje!
Nalepovací nejsou!!!!!!!!!!

O přátelství

27. října 2007 v 23:58 ♥♥♥ Citáty ♥♥♥
"Jediný věrný přítel je víc, než tisíc příbuzných." -Platón-
"Dříve hleď, s kým bys jedl a pil, než co bys jedl a pil. Neboť život bez přítele je jako krmení lva a vlka."

"Dobrý přítel ti během minuty řekne, co děláš špatně. Přestože pak už se nezdá tak dobrým." -A.Brisbane-

"Nemám žádné problémy se svými nepřáteli.Ale přátele mě jimi zásobují poměrně často." -Harding-

"Přátelé jsou jako hvězdy-nevidíš je pořád, ale přesto víš, že existují."

"Pravé přátelství je jako zdraví - jeho pravou hodnotu poznáte, až když ho nemáte." -Ch.C.Colton-

" Je tak málo upřímných přátel! - poptávka po nich je ovšem také malá."

"Jediný způsob, jak najít přítele, je stát se jím pro druhého." -Emerson-

"Pravý přítel je ten, který o vás ví vše, a stejně vás má rád." -Elbert Hubbard-

"Pochybný přítel je horší, než jistý nepřítel." -Ezop-

"Při žertování nikoho neurážejme. Raději nevyprávět vtip, který považujeme za zdařilý, než ztratit přítele."

"Žij tak, aby se tví přátelé začali nudit, až zemřeš." -Julius Tuwim-

"Když nás opustí přátelé, najdeme na nich nesnesitelné vlastnosti."

"Nejlepší přítel je člověk, který mi přeje vše nejlepší pro můj prospěch." -Aristoteles-

"Přátelství je jedna duše, nacházející se ve dvou tělech." -Aristoteles-

"Přátelství je jako peníze - lehce se vytváří, ale těžko uchovává." -Samuel Butler-

"V nouzi poznáš přítele, v blahobytu jsou jimi všichni." -Euripides-

"Pravý přítel je ten, který příjde, když všichni odcházejí." -Walter Winchell-

"Snadno promíjíme přátelům chyby, pokud jimi nepostihují nás." Rochefoucauld-

"Dobrého přítele držte oběma rukama." -Nigerské přísloví-

"Opravdové přátelství je ještě vzácnější, než opravdová láska."

"Zahodit oddané přátelství je jako skoncovat se životem." -Sofokles-

"Láska vyžaduje méně než přátelství." -G.J.Nathan-

"Občas, když vám schází jediný člověk, zdá se vám svět vylidněný."

"Někteří tví přátele tě chválí, jiní haní; drž se těch, kdo tě haní, a vzdej se těch, co tě chválí."

"Každý z nás jsme anděl s jedním křídlem. Abychom mohli létat, musíme se obejmout."

"Kdo opustí smutného přítele, není hoden, aby se někdy dělil s jeho radostí." -G.V.Catullus-

"Chovejme se ke svým přátelům tak, jak si přejeme, aby se oni chovali k nám." -Aristoteles-

"Váš nepřítel i přítel spolupracují na tom, aby ranili vaše srdce: jeden vás pomlouvá, druhý vám klepy donáší."-Mark Twain-

"Pravé přátelství je vzácné štěstí." - J.G. Hamann-

"Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!" -Avicenna-

"Nemůže být přátelství bez důvěry a důvěra bez poctivosti." -Samuel Johnson-

"Je smutné objevit, že nemáme přátele až ve chvíli, kdy bychom je potřebovali." -Plútarchos-

"Přítel je druhé já." -Zenon-

"Přátelství násobí radost a dělí žalost." -Francis Bacon-

"Upřímný přítel je ten, kdo Tě napomene, kdo Ti řekne pravdu do očí; toho si važ!" -B.Němcová-

*od Ivanky* "Přátelství je slunce, které nikdy nezhasne."

* "Přátelství, podobně jako láska, vyžaduje téměř stejné umění jako například nějaká krásná a zdařilá taneční figura. Je zapotřebí velkého sebeovládání, mnoha slov a nejvíce mlčení. A především hodně úcty". -R.Nurejev-

* "Všichni se navzájem opouštíme. Měníme se, umíráme, přerůstáme své nejlepší přátele...
Ale i když tě opravdu opustím, budeš už mít v sobě něco z mé bytosti. Budeš někdo docela jiný právě proto, žes mě poznal." -E.O Brianová-

*od n0ty* "Pritel je nekdo, pred kym muzeme premyslet nahlas. A nikomu nemuze vydrzet vztah, pokud nejsou dva lide dobrymi prateli" -n0ty-

* "Nabídnout přátelství tomu , kdo chce lásku , je jako dát chleba tomu , kdo umírá žízní."

*od adussh* "Nemůžeme-li sdílet štěstí s druhými, je to jenom poloviční štěstí." -Hans Christian Andersen-

* "Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět." -Marcus Tullius Cicero-

* "Někdo má to štěstí, že má schopnost být přítelem." -Jan Werich-

"Přátelství je láska bez křídel."

"Nevíš, kdo je tvým přítelem, dokud se s tebou neprolomí led"


"
Nezajímej se o množství, ale o kvalitu svých přátel." -Seneca-


"Protože život o samotě a bez přátel je plný nástrah a strachu, rozum sám nás napomíná, abychom si získávali přátelství."


"Není žádné přátelství, když jeden nechce slyšet pravdu a druhý je připraven lhát."


"Nekráčej přede mnou, možná za tebou nepůjdu. Nekráčej za mnou, možná tě nedokážu vést. Kráčej vedle mě a buď můj přítel."


"Buď svému příteli pevným štítem, nedobytným hradem a chrámem naděje. Až budeš v nouzi, i ty se budeš mít kde ukrýt.""Přítel, to je někdo, kdo zná píseň ve tvém srdci a dokáže ti ji zazpívat, když jsi, ty sám zapomněl slova."

*od phbe* "Přátelství je jako vločka, když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje!"

*od Kláry: "Dívej se lidem do očí, uvidíš co ti hrozí ze zadu....."

"Přátelství je jako nit, která když se přetrhne dá se sice navázat, ale uzel zůstane!"

"Až osud vezme ti cos miloval, až ztratíš zač bys život dal, až zklame tě celý svět, pak poznáš co je přátelství a co pro něj musíš vytrpět!"

"Nějakého kluka najdeš vždycky, opravdového přítele skoro nikdy!"

O životě a šteští

27. října 2007 v 23:54 ♥♥♥ Citáty ♥♥♥
"Usmívej se na toho, kdo ti nejvíc ublížil, aby neviděl, jak moc tě to bolí." Ell

"Život je jako boxer, uděluje člověku ty největší rány."

"Celý život není nic jiného, než cesta ke smrti." -Seneca-


"Vše, co se rodí, umírá." -Quintilianus-

"Dej každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života!"

"Těžko je vymýšleti vtipy, když v duši je žal."

"Smát se každému slovu nebo činu je vlastností lidí pošetilých, vůbec ničemu se nesmát je znakem lidí hloupých."

"Anekdoty nemají autora, nýbrž vypravěče."

"Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti."

"Dovede-li se člověk zasmát sám sobě, nevyjde ze smíchu po celý život."

"Popel vše srovná; nerovni se rodíme, rovni umíráme." -Seneca-

"Je ztracený každý den našeho života, kdy jsme se nezasmáli." -Sebastian Roch Chamfort-

"Čas zahladí bolest." -Seneca-

"Ztrácíme jisté, když nejisté chceme." -Plautus-

"Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochten zemřít." -H.de Balzac-

"Nejhorší je návyk na stálé štěstí." -Publilius Syrus-

"Čekání na šťastné dny bývá mnohdy krásnější než šťastné dny samotné." -K.G.Paustovskij-

"Se štěstím je to jako s brýlemi. Často je marně hledáme a ony nám sedí na nose." -Německé přísloví

"Kdo činí dobro, dojde až k branám chrámu, kdo miluje, vstoupí do svatyně." -R.Thákur-

"Velké štěstí je pro člověka zkouška ohněm, neštěstí jen zkouška vodou. -J.Paul-

"Tisíckrát je darováno a tisíckrát se obnovuje štěstí toho, kdo se každý den raduje ze svých darů a je za ně vděčný." -J.Lohmeyer-

"Veslování je práce a štěstí je vítr opírající se do plachet." -Portugalské příslooví-

"Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, si nesmí naříkat, když odejde." -M.D.Cervantes-

"Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáváme. -T.Lessing-

"Štěstí nezáleží v tom, mít mnoho, ale být spokojen s málem. -Blessington-

"Když se ti v jeden krásný den na střepy rozbije tvůj sen, tak nebreč a zatni pěsti, vždyť střepy přinášejí štěstí!"

"Toho, kdo má štěstí, můžete třeba hodit do vody - a vyplave s rybou v zubech." -Tuwim-

"Optimista prohlašuje, že žijeme v nejlepším možném světě a pesimista se obává, že je tomu skutečně tak."

"Pamatuj, že i ta nejtěžší hodina ve tvém životě, má jen 60 minut." Sofokles

*od Judi:Život je bahno a jenom svině v něm umí chodit.

"Ostuda není upadnout, ale zůstat dlouho ležet"


"Za každým mráčkem prý, sluníčko má být, až mráček odejde, jen sluníčko budeš zase mít."


*Klára*: "Šťestí utíká před každým kdo ho chce dohonit, nech ho být a ono přijde samo....."


"Život nese radost, někdy bolest, ale většinou obojí .."


"Nauč se smát se slzami v očích. Pomalu jít, když pospícháš. Nauč se, pohladit se zaťatou pěstí. Jedině tak poznáš jak krásný je život!"


"Kdo žije lehkým životem, umírá těžkou smrtí!"


"Největší šťestí je, když člověk ví, proč je nešťastný .."


"Stáří je nemoc, na kterou se umírá!"


"Když si důvěřuješ, umíš žít .."


" Humor je, když se člověk přesto směje."

"Většina lidí po světě jen chodí, neprožívá ho .."


"Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš co ochutnáš .."


"Živým dlužíme respekt, mrtvým dlužíme pravdu .."


"Žijeme tak,jak sníme.. sami .."


"Chceš žít lépe?.. kdo by nechtěl .."


"Žijeme, abychom umřeli někdy jindy .."


"Život je jako náklaďák, ale nevím, jestli je lepší se jím nechat přejet, nebo ho nechat minout.."


"Nikdy nepoznáš, co si teď neprožiješ..."


"Celý život je jen hra na štěstí."


...Příteli šašku,mám tě rád,směj se,ať svět se může smát.."

*od Lindy* : "Můj život bez tebe, je jako svět bez života."*od Dagmar*:
"Neberte život příliš vážně, stejně z něj nevyváznete živí. Pavel Dostál."*Jezi.Ross*: "
Největší sen se nikdy nesplní, protože pak by to nebyl sen."

Love sms

27. října 2007 v 23:26 ♥♥♥ LÁSKA ♥♥♥

Tvoje plave krasne vlasky,jsou jak listky sedmikrasky k tomu rasy jak by smet,tvuj nosanek Ti muze kde,kdo zavidet,pod nim nezna pusinka,sladka jako brusinka.
Milovat neznamena jen mit rad,milovat je verit a pravdu znat,milovat je odpustit a znovu podat ruce,milovat je rozdelit dusi i srdce.
Jsem stastna, ze te mam, rada si s tebou povidam. Jsem stastna, kdyz se s tebou vecer prochazim a rano ve tve posteli se nachazim. Jsem stastna, ze me milujes, Tve srdce rad mi darujes. Jsem stastna, ze citim Tve srdce, to je dukaz lasky prece
Ty jsi muj osud, chci pro Tebe zit, ne jako dosud jen o Tobe snit.
Bud mou touhou, co srdce svira. Bud mou nadeji, co neumira. Bud prstynkem, se kterym smim si hrat, bud ten co me bude vzdy Milovat
Tak jako snih potrebuje mraz, jako reka potrebuje hraz, jako hvezdy potrebuji nebe, tak i ja potrebuju TEBE!
Nekdo mi kdysi rekl, ze jsem az moc slozita hadanka, mozna ji rozlustit nechces, ale ja verim, ze Tva zvedavost bude jednou silnejsi. Protoze mas kus meho srdce.. a porad si mi ho nevratil. Budu cekat.
Laska je vic nez pratelstvi, laska je jak nejhezci kvet, ja za tvoji lasku, dala bych cely svet.
Jako je korab pripoutan k molu, jako je s ohnem spojen dym, budu ja s tebou, budeme spolu, ty jsi ma laska a ja to vim.
Predstav si, ze snezi....kazda vlocka, ktera dopadne na tve telo je muj polibek a kousek me lasky. I kdyby byla ta nejvetsi snehova boure, nikdy by nenapadlo tolik vlocek, aby vyjadrili jak moc Te mam rada... MILUJI TE
Kdyz jsi se narodila byl destivy den,ale nebyl to skutecny dest,bylo to nebe ktere plakalo,protoze prislo o svou nejhezci hvezdu - Tebe.

Jsi kvetina z temneho lesa, ja vynesla bych Te na nebesa. Kdyz Tvuj usmev ve tme zazari, me oci se rozzari. At se deje, co se deje, me srdce se Tvou laskou chveje. Ja chtela bych Te mit u sebe, myslim porad jenom na Tebe.
Kdyz vecer v luzko uleham,jenom tebe v mysli mam.Moje srdce nechce spat,chtelo by se s Tebou smat.V Tva nezna ocka pohledet a najit v nich ten tajny svet.Ten kraj kde laska kvete jen,kde splni se snad kazdy sen.Tam unesl bych Te ve spanku a polozil na louku plnou hermanku.Do ouska bych Ti pak septal tise,dve sluvka co mam v skrytu duse.Ta sluvka co se nahlas bojim rict,ze MILUJI TE cim dal vic.
Jsi jako slunicko,ktere umi zahrat, jsi jako med,hmm,tak sladouckej.Jsi jako medvidek,tak hebouckej.Jsi jako komar,ktery mi neustale pije krev.Jsi jako nacasovana bomba u ktere nevim kdy bouchne.Jsi ale me stesti,po kterem me srdce touzi!!!
Miluji Te, ty to vis, miluji Te, i kdyz spis, miluji te v kazde dobe, moje srdce patri Tobe.
Mas-li nekoho,kdo te miluje kdo je pripraven se obetovat pro jedine tve slovo ,kdo ma v dusi tve myslenky a v srdci tve sny,pak muzes mluvit o stesti.
Ber vsechno,co Ti zivot dal,radost,bolest,lasku,zivot je velky karneval,v nemz mockrat zmenis masku.
Sladky je jak hrnek medu, obavou se trese hlas: Bez tebe to nedovedu, moje mila, sved mne zas.
Zas je tu jeden zamilovany blazen, ktereho laska skolila na zem. Tak proc mu nepomuzes vstat a nezacnes ho milovat?
Nejlepsi na svete je laska,nejstarsi hry jsou na city, nejvetsi nadeje je sazka,nejvic jsi pro me proste TY!
Misto vsech leku a ucenych rad staci tri slova - mam Te rad!
Perly chova ocean, hvezdy chova nebe, moje srdce v hlubinach chova jenom tebe.
V lese rostou konvalinky, u vody zas lilie, kdo ti tuhle zpravu pise ten te strasne miluje!
Řekni mi něco a já na to mohu zapomenout. Ukaž mi něco a já si to možná budu pamatovat. Obejmi mě a já nezapomenu - NIKDY!
Až se mě jednou zeptáš, jestli mám radši tebe nebo svůj život, odpovím život a ty odejdeš, aniž by ses dozvěděl, že můj život jsi ty.

Jsi ma radost,jsi muj trest,jsi sram v srdci,ktery nelze smest.Jsi mym telem,jsi mou dusi,jsi nocni mura,co mi spanek rusi.Jsi mym trestem,jsi mym hrichem,jsi rajska hudba,co se nese tichem.Jsi ma touha,jsi ma vira,jsi dlan,co hrud mi svira.Jsi ma bolest,jsi ma nadeje,jsi stesti,co se mozna usmeje.Jsi ma noc a jsi muj den,jsi cesta,jsi muj sen.Jsi vse,co smysl ma,ja jsem Ty a Ty jsi ja.
Amorovi došli šípy, tak teď střílí esemesky, strefil se ti do srdce?
Někdo mi řekl, že den má 24 hodin, hodina 60 minut a minuta 60 vteřin. Ale nikdo mi neřekl, že vteřina bez tebe je jako prázdné nekonečno.
Nejlepe se citim s tebou jako koral obklopeny morskou penou. Jsi jako cervena ruze, co se mnou vsechno muze. Chci ti slova memu srdci blizka rikat a pak te dlouho a nezne libat.
Me srdce, nemocne je z lasky k tobe, nechce tlouci do ticha, jenom smutne narika, v bicim hlase septa hlasky, bojim se zit bez tve lasky, srce bije do ticha, bije stale je to sval, ale jeho dusi trapi zal, srdce breci cim dal vic miluje te chce ti rict...
Pro tebe vsechno udelam i ohen bez sirek ti rozdelam... Jen jedno nesmis chtit - abych bez tebe mel zit!
Srdce mi tluce na poplach, ne to neni strach. Zrychlil se mi tep, citim tvuj dech na zadech. Zaviram oci a svet se semnou toci ... Mam Te rada nejen jako kamarada ... snad me pochopis ...
Po kridlech lasky posilam ti tyto hlasky M-I-L-U-J-U-T-E jsi pro me vzduch ... ale nezapomen, ze bez vzduchu se neda zit.

Tve vlasy hedvabi, nejhezci na svete, muj pohled privabi, staci jen videt Te! Tvuj pohled probodava, Tvuj hlas rozpaluje, me srdce neposloucha, asi se zamiluje ...
Slunicko zapada a me tak napada, ze mi chybi tvoje rty. Slunicko zapadlo a me tak napadlo, ze mi chybis jenom Ty.
Pro polibek jediny, prepsala bych dejiny! Pro dotek co zahriva, byla by tma zariva! Pro jeden pohled od tebe, vydala bych se do nebe! Pro neznost a lasku dam svuj zivot v sazku!!!
Tva krasa je jako rozketla ruze pod slunecni oblohou, tve rty jsou jako krasny zapad slunce nad morskuo hladinou a tve vlasy jako nezna vune vanouci se zahradou.
Jsi ohen ktery me rozpali, jsi mraz ve kterem se tresu, jsi voda ve ktere se nesu. Jsi vse co kolem me se toci, vsak nejkrasnejsi je pohled do Tvych oci !
Jsi sip, co zasahl me srdce. Jsi provaz, co mi spoutal ruce. Jsi ohen u ktereho se hreju. Jsi darek co si tajne preju. Jsi laska co tu je i byla. Jsi ten o kterem jsem snila.
Mam te hodne rada a nesnesu te jen za kamarada. Chtela bych neco vic a timto se ti to snazim rict. Divej se vic kolem sebe at uz ti konecne dojde, ze miluji jen tebe.

Krásné citáty

27. října 2007 v 22:55 ♥♥♥ Citáty ♥♥♥
Láska je hnutí,které nutí,dva blázny do blbnutí

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.


Nevěř tomu, kdo říká "Miluji Tě, ale tomu, kdo v slzách říká: Miluj mě!


Láska vychází z touhy lidské bytosti být jiné bytosti nenahraditelnou i za předpokladu, že vše na tomto světě je nahraditelné.-Walter Benjamin-

Láska je životem ženy a epizodou v životě muže.


Lehko se dáme oklamat tím, co milujeme.-Moliére-


Lépe být smutný s láskou než veselý bez ní. -Goethe-

Láska je líbezný květ, ale je třeba odvahy, abychom si jej šli utrhnout na kraj strašné propasti.
-Stendhal-

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chleba tomu, kdo umírá žízní. -španělské přísloví-

Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje. -Henri Louis Bergson-

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.

Moudře milovat bude jen ten, kdo pozná sám sebe, ten jen každičké dílo vykonává podle svých sil.

Vybral jsem si; není již mým cílem hledat, co by se mi líbilo, nýbrž líbit se tomu, koho jsem si vybral.
-Alain-

Velká láska nepředpokládá nic více než milovat člověka takového, jakým je. -Claude-Pierre Boiste-

Člověk není nikdy žárlivější, než když sám začíná v lásce ochabovat. Pak už nevěří tomu druhému, protože cítí, jak málo se dá věřit jemu samému.-Grillparzer-

Abys byl milován, miluj! -Seneca-

Když milujeme, není nic lepšího dávat než pořád dávat, život, myšlenky, tělo, všechno, co člověk má. A cítit, že dávám, a všechno vsadit na to, abych mohl dávat stále víc.-Guy de Maupassant-

Milovat a být rozumný nemůže ani bůh. -Publius Syrus-

Kdo už nemiluje a už nechybuje, ten ať se dá pochovat.-Goethe-

Zamilovaní jsou vždy rychlejší než hodiny.-Shakespeare-

Láska tíhne k tělu, přátelství k duši.-Ramón de Campoamor y Campoosorio-

Jestliže někdo v životě poznal i sto žen, vůbec nemusel poznat lásku.-Karel Čapek-

Láska jsou dveře, jimiž můžete opustit čas.-Osho-

Milovat znamená ve štěstí druhého nacházet štěstí vlastní.-Leibnitz-

Jediný rozdíl mezi rozmarem a věčnou láskou je, že rozmar trvá o něco déle.-Oscar Wilde-

Jediným lékem proti bacilu lásky je sérum ze ženatého člověka.

Zdařilý kompliment je šaramantní zveličení malé přednosti.-Johannes Heesters-

Je několik dobrých prostředků proti pokušení, ale nejjistější je zbabělost.-G.B. Shaw-

Láska je kouzelná. I když jsi sám kouzelník, nikdy nepochopíš její kouzla.-Verner von Heidenstam-

Teprve když jsme našli lásku, víme co nám v životě chybělo.-Ruskinr-

Oč bývá těžší přístup k lásce, tím prudší oheň vždy vdechuje syn Venušin milenci.-Kosmas-

Láska by měla být něžnou hrou citů, nikoliv násilným používáním těl.

Nehledej krásu, ta srdce nemá. Hledej srdce, krása přijde sama.

Nehraj falešně s druhým ani se sebou. Pozoruj se, vyjádři se. Jen v upřímné důvěře se můžete spojit. Ponecháš-li si tajemství, nemůžeš milovat.-Michel Quoist-

Milostnou strategii ovládá jenom ten, kdo není zamilován.-Pavese-

Co je svět světem, nikdy žádná žena neuškrtila muže, když se jí vyznal, že ji miluje. -Florian-

Jenom když obětujeme hlavu, dobudeme srdce.-turecké přísloví-

Miluji, můj ubohý příteli - a svět má náhle smysl, život má náhle smysl, i smrt bude míti smysl. -Šalda-

Když něco nenávidím, ochuzuji se o něco, když miluji, jsem bohatší o to, co miluji. -Schiller-

Vady svých lásek vidíme až po vystřízlivění.-Francois de la Rochefoucauld-

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.-Jean-Richard Bloch-

Člověk, zamilovaný sám do sebe, má tu výhodu, že má málo soků. -G.Ch.Lichtenberg-

Krása je pomíjivá, ošklivost věčná.

Dlouhá nepřítomnost lásku zničí, krátké přestávky ji posílí.-Samuel Johnson-

Pokud se náhodou někomu líbíte, bude to tím, že mu připomínáte někoho jiného.-Murphy-

Milovat, jenom milovat, to je slepá ulička! Člověk má ještě vyšší povinnosti než jen milovat. Možná je to také láska, ale jak rozdílná od jiných.-Antoine de Saint-Exupéry-

Když už se konečně odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně.-Murphy-

Je třeba dokázat skutky to, čemu věříš srdcem.-

Zákon lásky: pampeliška od milého je vždycky víc než orchidej od kamarádky.
Láska je vždy krásná, i když je nešťastná. Naučí vás chápat jiné.-Edith Piaf-

Tvé mlčení je poušť, v níž bloudím, každá tvá řádka nenapsaná je kronikou mého trápení.

Každá žena má slabost na pitomce, poněvadž si myslí, že zpitoměli z lásky k ní.-Žáček-

Žárlivost je nedostatek úcty k osobě, kterou milujeme.-Bunin-

Ti, co jsou spokojeni sami se sebou, mají špatný vkus. -Balzac-

Říká se, že láska je slepá, ale já jsem se setkal s velkým množstvím zamilovaných dvojic, které kolem sebe viděly dvojnásob více, než jsem byl schopen vidět já.-Josh Billings-

Není zamilovaný, kdo nemiluje navždy.-Euripides-

V očích milující ženy je i hlupák filosofem.-Anton Pavlovič Čechov-

Kašel, kouř a lásku lze zakrýt velmi těžko.-Benjamin Franklin-

Milovat, znamená promíjet.-Lev Nikolajevič Tolstoj-

Ze všeho, co je věčné, je láska nejkratší.-Moliére-

Proti lásce na první pohled pomůže jen druhý pohled.

Platonická láska: doba mezi vzájemným seznámením a prvním polibkem.

Kdykoli jsem odolal pokušení, bylo to krásné, ale když jsem mu podlehl, bylo to stokrát krásnější.
-Heinrich Heine-

Vybíravost je schopnost odolat pokušení v naději, že později přijde něco lepšího.-John A. Lincoln-

Láska je založená na silném přecenění rozdílu mezi jednou osobou a všemi ostatními.-G.B. Shaw-

Jak věčně jednotvárná a neměnná jsou slova lásky - a jak bohatá je naproti tomu stupnice nadávek!
-Remarque-

Láska je jako slza. Rodí se v očích a padá k srdci.

Příroda dala člověku rozum, aby se bránil lásce a srdce, aby se jí neubránil.

Láska je jen popel na řasách.

Kapka lásky je víc než oceán rozumu.

*od Radky:
"Láska je jako popel, ikdyž dohoří, může ještě chvíli hřát ve vzpomínkách."


"Neplač protože to skončilo, buď rád, že se to stalo."


*Tvoje duha:"Jsme-li vzdáleni toho, koho milujeme, ovládáme se zdánlivě bezpečněji, čím mocnější je naše láska, ježto všechnu sílu vášně, která se dříve vybíjela navenek, obracíme do svých niter. Ale jak brzy, jak rychle jsme vytrhováni z tohoto bludu, když se pojednou před našima očima ve vší své nezbytnosti opět objeví ten, o kom jsme se domnívali, že se ho dovedeme zříci."


*od Aduš: "K tomu abychom se zamilovali nám stačí jediný pohled. K tomu abychom zapomněli nám však někdy nestačí celý život."


O polibku: "Nic nepodporuje vzplanutí lásky tak, jako polibek, neboť nevede k ukojení a vyvolává sladké naděje."


*od Petry: "Když lásku máš nic a nikoho nevnímáš..."


*smutná Milča: "Nevěř vždy tomu,kdo se ti do očí dívá!!i v krásných ičích totiž faleš se skrývá!"


"Láska je jako loď...buď šťastně dopluje a nebo ztroskotá..."


*od Loly: "Těžko je kameni jenž pod vodou pluje, těžko je tomu, kdo se zamiluje."


*od RENČI: "Je lehké říci, mám tě rád, to dokáže i dítě. Je ale těžší milovat a říci, vážím si tě."

*od Angeliny:
"Láska,5 písmenek..a co všchno s náma zmůže..Někdo si ji prožije podle svých představ,někdo bohužel ne Každý ji vnímá jinak..!

*Bolek:
"Málo lidí žije, většina jen existuje a jen málo kdo miluje"

*Tomáš Vyskot:"Milovat, ale nebýt milován je jako plahočit se v pustině ze které je složitý únik.

"Nemilovat je putovat v nicotě ze které žádný únik není..."


*Petulina: "Sex bez lásky je jako muzika bez tonu."


"Láska je dostupná každým, ale přátelství je zkouška srdce."


"Svět je jeden velký otazník, jehož tečkou je láska."


"Jen tři slova v srdci mej MILUJ, TRP a ODPOUSTEJ!!!"


"Není vítěz ten kdo zvítězil, ale ten kdo miloval zrazen byl a přece odpustil"


*Janita:Když uhasne svíčka nic to není.
Když uhasne láska, vždy se něco změní =
plamínek dohoří, jiskra už není.
Proč se to stalo, proč se to mění?


*od Kláry: "Než být pochopen,raději pochopit.Než být milován,raději milovat."


"Byli jsme dva a měli jen jedno srdce...."


"Láska je "dřina"...."


"Krásné věci jsou nesnadné!!"


"Žít a milovat....................a PROČ??!"


"Toužit po lásce ještě neznamená milovat!!"


"Láska je ze všech vášní nejsilnější,neboť útočí současně na hlavu,srdce a tělo!!"


"Pták může milovat rybu,ale kde budou žít...?!


"Člověk ma-li se stát básníkem,musí být zamilován,nebo nešťasten....."


"První láska krásná je,kdo v ní věří blázen je....."


"Láska je divné šimrání u srdce,které nejde podrbat........"


"Láska a alkohol jsou dvě možnosti,jedna trhá srdce druhá vnitřnosti..."


"Šťastný je kdo miluje,šťastnější kdo miloval,nejšťastnější kdo lásku nepoznal!!"


Shoří dům a zbyde jen popel,myslela jsem,že to platí o všem,o rodinách,přátelích,pocitech,ale teď vím,že když je láska opravdová a dvěma lidem je souzeno být spolu,nic je nerozdělí.......=domy hoří,lidé umřou,ale opravdová láska je věčná.......!!!


*od Ingrid: "Láska je jako příklad z matematiky.Sčítáš,odčítáš dělíš,ale nakonec stejně zjistíš že si udělal chybu.Chceš ji opravit ale nejde to protože zvoní!"


"Lásku nepoznáš v okamžiku,kdy najdeš dokonalého člověka,ale v okamžiku,kdy ho jako takového začneš vidět!"

*od Fialky*:
"Láska je nansytná. Dosáhne štěstí a chce ráj.

"Mé srdce Tvé srdce prosí, ať ho Tvé srdce v srdci nosí."

"Tak jako řádky bez písmnen, tak jako zatoulaný sen, tak jako touha zlomená, tak jako láska bez jména, tak jako slunce bez nebe, tak já se cítím bez Tebe."

"Největším břemenem na světě je bytost, kterou jsme přestali milovat". (Sheridan)

"Pokud ti, kteří milovali zapomenou na něžnost, smrti zůstane jen málo, co by jim vzala." (Byron)

"Na lásku není jiný lék než ještě víc lásky." (Ariosto)

"Láska může umřít na pravdu, přátelství na lež."

"Hluboko v srdci ženy je uložena studna lásky, kterou žádná zima nedokáže pokrýt ledem." (Lytton)

"V mládí ztrácíme rozum kvůli lásce, později ztrácíme lásku kvůli rozumu."

"Miluji svět, protože mi dal Tebe. Miluji Tebe, protože jsi můj svět."

"Je krásné mít někoho rád, však ještě krásnější ho nikdy nezklamat."

"Poslední stisk ruky, úsměv na rozloučení a nebo slzy? Možná, snad..."

"Milovat dovede kdekdo, žít pro lásku málokdo."

"Chci žít i přes zklamání, které jsem v životě prožila a dokázat tomu, kdo mě zklamal, že život patří zklamaným a ne těm, co nás klamou."

"Největší umění na světě je naučit se milovat život a milovat ho také tehdy, když se nám zdá být nesmyslný, neboť život je vše."

"Jsme dva na všechno. Na lásku, na život, na boj i na hodiny štěstí. Vždy dva TY a JÁ."

"Muž a žena, to jsou dvě noty, bez nich struny lidské duše nedávají správný akord."

"Milovat neznamená jen mít rád, milovat je věřit a pravdu znát,
milovat je odpustit a znovu podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce."

"Když nemáš to. co miluješ, miluj to, co máš."

Miluji Tě ne proto, že Tě potřebuji, ale potřebuji Tě, proto, že Tě miluji.

Je zvláštní, jak křivolaké cestičky někdy volíme, jen abychom neukázali, co cítíme.

Ptají-li se milenci, jak dlouho bude jejich láska trvat, není to proto, že by chtěli včas odejít, ale proto, aby slyšely, že nebudou muset odejít nikdy.

Naše heslo je a bude, milovat se vždy a všude :-)

Nikdo nesetře slzy tak dobře jako ten, kdo je způsobil.

Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech.

Vykročili jsme dva: Ty a já. Vyšli jsme do davu lásky a do svých srdcí jsme jako na hrob vytesali naše jména

*od Maki*:
"Nikdy neopouštěj někoho koho miluješ pro někoho ,kdo se ti líbí,protože ten kdo se ti líbí tě opustí pro toho koho miluje..."

*od Nikis*:
"Velká láska se rodí z velkého poznání toho, co milujeme. Co nepoznáš, to nemůžeš milovat, leda chudě. -Leonado da Vinci-


"Teprve když jsem poznali lásku, zjistili jsme, co jsem v životě postrádali."


"Málo miluje ten, kdo ještě slovy umí říct, jak velice miluje." -Dante-


"Kdo věrně miluje, těžko zapomíná. Lásku, kterou prožil nenahradí žádná jiná."


"Čas vyhojí i velké rány, ale jizvy zůstanou..."


"Lidské ji milovat, ale lidské je i odpouštět."


"Nejsme svobodni milovat, co chceme." - Aragon-


*od verči*: "Neztrácej čas pro někoho kdo ho nechce trávit s tebou"


*od Barunky:)* "Láska je dcerou iluze a matkou deziluze"


*Terezkaaa*: "Nikdy neříkej že nemužeš,když nechceš.Protože až jednou příjdou dny kdy budeš chtít,tak nebudeš moci"


*Andrea*: "Každý nosí v hloubi sebe jakoby malý hřbitov těch které miloval."

V každé holce je touha po princi, který by se kvůli ní vzepřel celému světu. A minimálně jednou za život, pro tu holku, na které mu záleží, by to měl každý kluk udělat.

"Láska je jako delfín,který se houpe v nekonečném lesku tvých očí.Tak je nezavírej,protože se říka,že delfíni ve tmě umírají."

"Ptá se láska přátelství. Co tu děláš, když jsem tu já? A přátelství jen tiše odpoví: Jsem tu abych utíralo slzy, které ty způsobíš."

,,Když přijde příležitost, člověk by se jí měl chytit a nepustit.Když však přijde láska, člověk by měl vědět kdy jí nechat jít dál."

,,Na lásce je nejkrásnější začátek, proto si ho každý rád zopakuje."

,,Není pět nebo šest divů světa, je jen jeden. Láska."

,, Naše láska je jako mrholivý déšť, který se snáší jemně - ale rozvodní řeku."

,,Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje..."

*od Iberas*:
Mít někoho rád a nesmět mu polibek dát, je jako u studánky stát a žízní umírat...

Jsi má radost, jsi můj trest, jsi můj šrám v srdci, který nejde smést. Jsi mým tělem, jsi mou duší, jsi noční můra, co mi spánek ruší. Jsi mým trestem, jsi mým hříchem, jsi rajská hudba, co se nese tichem. Jsi má touha, jsi má víra, jsi dlaň, co hruď mi svírá. Jsi má bolest, jsi má naděje, jsi štěstí, co se možná usměje. Jsi má noc a jsi můj den, jsi má cesta, jsi můj sen. Jsi vše, co smysl má, já jsem Ty a Ty jsi já.


Zkus se zamyslet....

26. října 2007 v 22:00 Můj Deníček
Každá naše myšlenka vytváří naši budoucnost.
Veškerá síla spočívá v současném okamžiku.
Většinu z nás trápí sebenenávist a vina.
Většina z nás si ve skrytu duše myslí, že za nic nestojí.
Je to pouhá myšlenka a myšlenku lze změnit.
Odpor, kritika a vina jsou nejškodlivější mentální návyky.
Jestliže máme opravdu rádi sami sebe, všechno se nám v životě daří.
Je třeba se zbavit minulosti a všem odpustit.
Je třeba, abychom byli ochotni začít mít rádi sami sebe.
Klíčem k pozitivním změnám je být sami se sebou spokojeni a brát se takoví, jací jsme.
Všechny nemoci v těle si vytváříme sami. Každý je bezvýhradně zodpovědný za všechno, co se mu v životě stane.

Životní motta

26. října 2007 v 21:59 Můj Deníček
Život je psaní bez gumy.Když máte pocit, že máte vše pod kontrolou, prostě jenom nejedete dost rychle.Žij, jako bys měl zítra zemřít. Bojuj, jako bys měl žít navěkyDokud se nenaučíš lítat, musíš v tom umět chodit...Žij každý den jako by byl poslední, jeden poslední bude...Co se má stát, to se stane. A pak se tomu budeš muset postavit!Jsem něžný, jsem krutý, ale jsem život. Pláčeš? I v slzách je síla tak jdi a žij!Užívej dne, možná je tvůj poslední...Smích prodlužuje život! Proto se říká, že s úsměvem jde všechno líp...především žít!Život je smutné jeviště a člověk musí hrát, když mu srdce krvácí musí se umět smát.Světu jsi možná jen jedinou osobou, ale jediné osobě můžeš být celý svět.Svůj život žij tak, aby až se kdykoliv ohlédneš, jsi věděl že nebyl prožit zbytečně...Život je jako hodina matematiky,počítáš,počítáš až zjistíš,že jsi udělal chybu,chceš začít znova a v tom zazvoní..Cokoliv děláš, dělej s rozumem a počítej s koncem!Nikdo se mne neptal, jestli se chci narodit. Tak mi teď nerikejte, jak mám žít...Když máš z něčeho strach,udělej to hned. Odvahu dostaneš později.Až přijde den, který na kusy rozbije tvůj sen,

buď silák a nebreč, zatni pěsti,

vždyť střepy přinášejí štěstí!Teprve až když něco ztratíme, zjistíme, jakou to pro nás mělo cenu.Život je boj, který stejně nikdo z nás nevyhraje!

Andělé

26. října 2007 v 21:56 Můj Deníček
Polámeš-li andělům křídla,tak pláčou. Zlomíš-li jejich srdce,trápí se. Když zradíš jejich lásku,raději přestanou žít.

Odvážní andělé


Když andělé roztáhnou svá křídla
a vzlétnou výš,
můžeš je prosit o pomoc,
pak budeš jim stále blíž.

Tak poslouchej šum jejich křídel,
když k tobě na zem slétnou,
neboj se a popros je o pomoc,
oni pomohou ti vzlétnout.

Andělé s bílými křídly
pomohou ti z chodníku vstát,
jen nesmíš mít obavy,
a o pomoc anděly požádat.

Když anděl tvůj hlídá ti spánek
nikdo jej neslyše,
pak stříbrným inkoustem do bílých stránek
pár řádků napíše.

Pár řádků o tom, jak dobře tě zná,
že někteří jsou odvážnými anděly,
a že doba bývá zlá.

Odvážný anděl bez křídel
pomůže ti vstát.
Když nemáš odvahu udělat to sám,
když nemáš křídla, abys šel dál,
tak vždycky je zde někdo,
kdo anděla bez odvahy a bez křídel uchopí za ruku
a ke hvězdám mu pomůže.

Ten, kdo pomoc odmítne vyslyšet,
a kdo nenabídne svoji dlaň,
je jen padlým andělem,
jenž za egoismus platí svou daň.

Padlý anděl nemá nikoho.
má jen zdánlivou moc a zdánlivou odvahu.
A nepodá-li ti svoji ruku,
a odmítne-li s tebou jít výš,
pak neváhej a podej mu tu svou,
když o jeho nesnázích uslyšíš.

Pak v životě tvém objeví se anděl,
který změní tebe a sám je zvláštní.
Má totiž jen jedno křídlo.

Je to zvláštní anděl,
který učiní tě zvláštním,
odvážný anděl s jedním křídlem,
který nebojí se letu.

A když vedle tohoto anděla budeš stát,
budeš mít jen to jedno křídlo.
Budeš se na jeho odvahu vyptávat,
budeš chtít vědět, zda ti nastaví dlaň.

A když tento odvážný anděl
nabídne ti celé srdce i své křídlo,
a ty v té chvíli dokážeš mu totéž dát,
pak neváhej a vezmi od něj nabízené,
svého křídla i srdce neboj se vzdát.

To jeho u sebe uschovej,
vždyť on uschová to tvé,
pak budete se učit létat,
jak to smí dva odvážní andělé.

Andělé s křídly vznesou se výš a naleznou odvahu,
bezkřídlí andělé vzlétnou odvahou a dostanou křídla.

Když roztáhnou křídla a vzlétnou výš,
když podají ruku svou a hlídají když spíš,
tak otázku mám jedinou:
Kdo jsou ti odvážní andělé?

Paprsek světla či éterická bytost?

Z rozmláceného kostela, v krabici s kusem mýdla, přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla...
K. Kryl - Anděl
Anděl
Křesťanské chrámy jsou plné kreseb či sošek bytostí, jež mají zpodobňovat anděly. Mají většinou buclaté dětské tělíčko i tvář a krásná labutí křídla. Po celá staletí se tento způsob výtvarného ztvárnění andělských bytostí vlastně nezměnil.
Hollywoodská komerce nám předložila naprosto odlišný obraz anděla. Ve filmu Město andělů vystupují jako tajemní muži v dlouhých černých pláštích, kteří se za východu a západu slunce scházejí a poslouchají hudbu, kterou slyší jen oni. Z výšky shlížejí na náš svět a jsou vždy tam, kde je jich zapotřebí; vítají nás, když přicházíme na tento svět a přijdou si pro nás, aby nás doprovodili na naší poslední cestě poté, co naše životní pouť již skončila. Milují nás, ale jsme pro ně stejně nepochopitelní jako oni pro nás. Že se v tomto filmu jeden z andělů rozhodne vzdát své nesmrtelnosti a hudby při východu slunce, aby poznal, co jsou to doteky, lidská láska ale také bolest, to je už jiný, poněkud sladkobolný příběh.
Jak vlastně vypadají? Jak bychom je vnímali, kdybychom měli to štěstí a zahlédli je? Jako paprsek hřejivého světla? Nebo jako nádhernou průsvitnou bytost, stvořenou z pátého elementu - éteru? Či bychom spatřili nám poměrně důvěrně známou tvář někoho z blízkých, který je naším andělem?

Poselství andělů

Podle Bible jsou tyto nádherné bytosti stejně skuteční jako tráva pod našima nohama či ptáci, kroužící nad námi. Řecké slovo "angelos" znamená posel a "malach" nebo také "maleach" je hebrejský výraz pro anděla, stejně jako pro posla. V Bibli skutečně velmi často vystupují andělé v roli posla Páně, sdělující své poselství, dávající rady či příkazy nebo také varování. Ale andělé jsou rovněž vykonavateli Boží vůle, shledá-li důvod projevit svůj hněv a rozhodne se trestat.
Andělé v oblacích prozpěvují...
Od doby, kdy byla sepsána tato svatá kniha, uplynuly již stovky let. Svět se za tu dobu změnil. Boží andělé dodnes přicházejí za námi, smrtelníky, aby předali poselství. Ale protože dnes lidé spíše uvěří v "neuvěřitelnou" náhodu než v posla božího, ať už by vzal na sebe jakoukoliv podobu, náhody se skutečně dějí.
Určitě to znáte. Sedíte s kamarádkou v kavárně a ona vám právě líčí nudnou historku do těch nejtitěrnějších podrobností. Vaše špatně potlačená zívání skrýváte za poněkud křečovitý úsměv a najednou - řekne vaše přítelkyně něco, co přímo zapadá do úvah, jimiž se už delší dobu zaobíráte ve své mysli. Nebo popojíždíte v koloně aut, která se takřka nepohne a z nudy pročítáte každý billboard, který takto pomaličku míjíte. A najednou - hlavní slogan jakési zprofanované firmy je přímou odpovědí na vaši otázku, která se vám stále vkrádala do mysli. Mám pokračovat?
Myslím, že není potřeba. Nepochybuji, že se vám to také mockrát přihodilo. Stačí mít mysl otevřenou a slova, která tak nutně potřebujete vědět - se k vám dostanou. Ale nezapomínejte na jedno. Způsob, jakým je poselství předáno, může být různý. A tak, až se vám příště na jazyk bude vkrádat jakási banální myšlenka, která nebude mít žádnou očividnou spojitost s tématem hovoru, do kterého jste "náhodou" zabředli se svým novým sousedem, nechte ji zaznít. Možná pro někoho na zlomek vteřiny budete andělem, který předá důležité poselství.
ALL THE WORLS´S A STAGE - W.SHAKESPEARE


Změna vzhledu blogu k 1.6.2012

Blog založen 5.12. 2006
V autoském klubu jsem působila od srpna 2008 do jara 2014


Blogem jsem celá ta léta žila. Bavilo mě psát, fotit, vymýšlet nové věci, ale....

Třeba se někdy sejdeme na jiné adrese.
Díky mým čtenářům za přízeň.
Michalinda